Vi erbjuder patientperspektiv till ditt utvecklingsprojekt

Detta är Patienthuset

Stort patientnätverk

Hos oss hittar du personer som ofta besöker hälso- och sjukvården och använder olika typer av hälsotjänster och produkter.

Projektvana personer

Vi har alla projekterfarenheter från olika branscher.

Patientperspektiv

Allt vi gör ska skapa patientnytta. Vi tar patientperspektivet in i ditt utvecklingsprojekt!

Varför patientmedverkan?

  • effektivare vårdkedjor
  • nya arbetssätt
  • underlag för att ta rätt  beslut om besparingar och satsningar
  • underlag för att ta beslut om inköp av produkter och förbrukningsmaterial
  • ökar patientcentrering
  • ökar patientsäkerheten
  • ökar miljön och trivseln för patienter och vårdpersonal
  • underlag för att bygga upp nya verksamheter som både möter upp behov och kostnadsbudget
  • ökar patientnytta

Läs om hur du kan arbeta med patientmedverkan här!

Välkommen till vårt nätverk

I vårt nätverk träffar du patienter, politiker, utredare, sjukvårdspersonal, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, forskare, läkemedelsbolag med flera!
vårdnätverk

Tillsammans tar vi fram lösningar som skapar ett friskare samhälle!

Senaste nytt från oss patienter

Tidningen Patientperspektiv