Vi erbjuder patientperspektivet till ditt utvecklingsprojekt

Detta är Patienthuset

Patientnätverk för alla diagnoser

Hos oss hittar du personer som ofta besöker hälso- och sjukvården och använder olika typer av hälsotjänster och produkter.

Projektvana personer

Personer med processtänk och med projekterfarenhet från olika branscher.

Patientperspektiv

Vi för in patientperspektivet där det gör patientnytta!

Hälso- och sjukvårdsnätverk

Alla aktörer diskuterar fram lösningar på hinder i hälso- och sjukvården tillsammans!