Vi är patienter som arbetar för en effektiv sjukvård!

Våra erbjudanden

Sjukvårdsutveckling

Patientmedverkan i utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Patientledda kurser

För dig som vill lära dig mer om patientbemötande, patientsäkerhet m.fl.

Produktutveckling

Utveckla dina produkter med stöd av oss som använder de – patienterna!

Varför patientmedverkan?

  • effektivare vårdkedjor
  • nya arbetssätt
  • lättare att mäta resultat
  • underlag för att ta rätt  beslut om besparingar och satsningar
  • underlag för att ta beslut om inköp av produkter och förbrukningsmaterial
  • skapar en individanpassad vård
  • ökar patientsäkerheten
  • ökar miljön och trivseln för patienter och vårdpersonal
  • underlag för att bygga upp nya verksamheter som både möter upp behov och kostnadsbudget

Läs om hur du kan arbeta med patientmedverkan här!

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Vårdnyheter, inbjudningar och information om patientmedverkan

Senaste nytt om svensk sjukvård

och dess patienter