patienttransport

Så upplevde patienter flytten på nya Karolinska

På nya Karolinska sjukhuset i Solna har nu alla avdelningar flyttat in. Och de inneliggande patienterna tycks vara nöjda med själva flytten. Inneliggande patienter nöjda men känner sig ensamma De inneliggande patienterna upplevde att de fick bra information från sjukhuspersonalen om när och hur deras flytt från de gamla sjukhuset till det nya sjukhuset skulle[…]