13 januari, 2020

PatientCert

PatientCert är en kvalitetscertifiering som används som intyg för att vårdtjänster och vårdprodukter är utvecklade tillsammans med användarna=patienterna för att skapa maximal patientnytta.

Patienthuset är certifieringsorgan för PatientCert.


Vill du veta mer om kvalitetscertifieringen PatientCert? Klicka på bilden!

logo e1578910638411 - PatientCert