31 januari, 2019

Forskning

Är du en forskare som vill ha med brukarperspektivet i din forskning? Hos oss får du tillgång till patienter till ditt forskningsprojekt!

forskningsprojekt

Att ta med patientperspektivet i forskningsarbetet gör att du ökar möjligheten att lyckas med att skapa lösningar som uppfyller verkliga behov och göra så att ditt forskningsprojekt blir vida känt!

Dessa roller kan vi ta i ditt forskningsprojekt:

  • Vara en drivande kraft som skapar behovet och är med från start till mål för projektet. En projektmedlem som hjälper till med både administration, samla in data, koordinering, kommunikation med mera – utifrån patientnytta.
  • Expertrådgivare: ger synpunkter och feedback på skrifter.
  • Processrådgivare: tillhandahålla råd om hur processen bäst kan genomföras.
  • Informationsgivare: ge information till dig som forskare om hur det är att vara sjuk, sin sjukdom med mera.

Vi förmedlar inga patienter till att ingå i en klinisk studie som testperson. Men om ni är intresserade av det så hör av er till Maria Lindqvist på telefon 070-288 80 54 så kopplar vi ihop er till en av våra samarbetspartners som tillhandahåller den tjänsten.

Vill ni läsa mer om våra andra tjänster?