31 januari, 2019

Forskning

forskningsprojekt

Är du en forskare som vill ha med brukarperspektivet i din forskning? Hos oss får du tillgång till patienter till ditt forskningsprojekt!

Att ta med patientperspektivet i forskningsarbetet gör att du ökar möjligheten att lyckas med att skapa lösningar som uppfyller verkliga behov och göra så att ditt forskningsprojekt blir vida känt!

Dessa roller kan vi ta i ditt forskningsprojekt:

  • Vara en drivande kraft som skapar behovet och är med från start till mål för projektet. En projektmedlem som hjälper till med både administration, samla in data, kommunikation med mera – utifrån patientnytta.
  • Expertrådgivare: ger synpunkter och feedback på skrifter.
  • Information: ge viktig information ur ett brukarperspektiv om en specifik sjukdom.

Vi förmedlar inga patienter till att ingå i en klinisk studie.

Så här kan ni involvera patienter på annat sätt: