25 september, 2018

Kurser för sjukvårdspersonal

Våra patientledda kurser har till syfte att ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården en unik inblick i hur man kan arbeta för att ge bästa möjliga vård och samtidigt skapa en effektivare verksamhet.

Du kan anmäla ditt intresse för en kurs som enskild deltagare men också beställa en enskild kurs för dig och dina kollegor på din arbetsplats. Våra kurser hålls över hela Sverige.

Så bemöter du dina patienter

Patient i säng 300x200 - Kurser för sjukvårdspersonal

I den här kursen får du träffa kroniskt sjuka patienter som berättar om hur det är att vara patient och hur man vill bli bemött. Du får konkreta råd och tips om hur du som sjukvårdspersonal kan arbeta med bemötande.

Målgrupp: all sjukvårdspersonal, studenter
Omfattning: En dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 3.200 kronor exkl.moms per person.
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial, lunch

Så involverar du patienter för att utveckla din verksamhet

Att involvera patienter i arbetet när man utvecklar en verksamhet är viktigt. Då får man en bild av vad ”kunden” vill/önskar och man kan då förbättra både patientflöde, resultat och dessutom öka patientsäkerheten. Du går hem från kursen med en portfölj om hur du startar och driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med patienter – en handlingsplan.

Målgrupp: Enhets-/avdelningschefer, sjukvårdsdirektör m.fl.
Omfattning: En dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 3.200 kronor exkl.moms per person
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial, lunch

En patients berättelse

Patient i centrum 300x200 - Kurser för sjukvårdspersonal

Vill du lära dig mer om hur det är att leva med en specifik sjukdom? Här får du en unik inblick i hur patienten upplever sin diagnos och stödet från sjukvården. Tillbaka på din arbetsplats så kan du stödja patienterna utifrån patienternas behov.

Målgrupp: du som arbetar möter patienter med en specifik diagnos
Omfattning: En halv dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 2.200 kronor exkl.moms per person
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial

Anmäl ditt intresse, när vi får minst 12 anmälda per diagnos så anpassar vi plats efter deltagarnas önskemål.

Så är det att leva med en kronisk sjukdom

Patient kvinnlig 300x200 - Kurser för sjukvårdspersonal

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter som har kroniska sjukdomar.

Vad kan du som sjukvårdspersonal göra för att patienten ska må så bra som möjligt och i förlängningen behöva så lite sjukvård som möjligt? Hör en patient berätta.

Målgrupp: du som möter kroniskt sjuka i ditt arbete eller som är politiker/socialsekreterare
Omfattning: En dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 3.200 kronor exkl.moms per person
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial, lunch

Så arbetar du med patientsäkerhet i samarbete med patienter

Hur gör man för att minimera skador och personligt lidande i sjukvården? I denna kursen får du lära dig om hur du kan kommunicera med olika patienter för att upptäcka signaler på när saker håller på att gå fel. När du går hem från den här kursen har du en verktygslåda som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Målgrupp: du som möter patienter dagligdags eller som arbetar med patientsäkerhet
Omfattning: En dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 3.200 kronor exkl.moms per person
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial, lunch

För dig som arbetar i patientföreningar

I den här kursen lär vi ut hur man skapar en framgångsrik modern patientförening. Vi går igenom hur man lockar till sig medlemmar, hur man syns i mediabruset med mera i dagens digitala samhälle.

Målgrupp: du som arbetar på en patientförening
Omfattning: En halv dag
Plats: Över hela Sverige
Pris: 2.200 kronor exkl.moms per person
Kursavgiften omfattar: kurs, kursmaterial, lunch.

Så anmäler du dig

Om ni är en grupp så går det bra att beställa en enskild kurs på plats i era lokaler. Skicka då ett mail till oss, kontakt@patienthuset.com eller ring 070-288 80 54.

Om du är en enskild deltagare så anmäler du dig nedan.

Anmälan är bindande och betalning skall ske 30 dagar innan kursdatum. Vid mindre än 12 deltagare förbehåller sig Patienthuset att ställa in kursen.

Tänk på att vid våra patientledda kurser råder strikt sekretess med hänsyn till ledarna (patienterna). Allt som sägs, som är personligt, ska stanna i rummet.

Kursanmälan