3 januari, 2018

Om oss

Vi är en idéburen aktör med visionen att tillhandahålla patientperspektivet till  alla utvecklingsprocesser inom hälso- och sjukvården, medicinteknik och Life Science.

Hos oss kan du ta del av ett kompetenscentrum inom patientnytta, patientmedverkan och patientperspektiv.

Så drivs vi

Patienthuset grundades år 2018 och är ett aktiebolag som ägs och drivs av personer som lever med kronisk sjukdom. Vi har valt att vara ett privat bolag för att kunna agera oberoende och kunna samarbeta med alla aktörer vilket inte är möjligt om vi skulle vara stödberoende. Vi tar inte uppdrag som inte ger patientnytta.

Vi som arbetar här

Hos Patienthuset arbetar vi som lever med kroniska sjukdomar och funktionshinder som gör att vi är beroende av att vi sköter vår egenvård och att hälso- och sjukvården finns där som stöd. Vissa arbetar heltid hos Patienthuset medan andra arbetar på deltid på sidan av sitt ”vanliga” yrke som till exempel sjuksköterskor, jurister, projektledare och administratörer.

Våra kunskaper

Under våra många sjukhusbesök får vi patienter kunskap, erfarenheter och idéer till förbättringar.  Dessa använder vi oss av när vi för in patientperspektivet i utvecklingsprocesser. Vi använder oss också av vår enorma databas där vi samlar information.

Läs om våra sjukdomserfarenheter här!

Kompetenscentrum

Vi är ett kompetenscentrum som samlar och delar kompetens samt utbildar personer som lever med långvariga eller kroniska sjukdomar till att bli professionella patienter.

Samarbete med andra aktörer

Vi tror på samarbete mellan de stuprör som vi patienter upplever finns idag.  Genom samarbete kan vi minska individens lidande, lägga resurser där de gör sig bäst och skapa ett hållbart samhälle.

Bild1 - Om oss

Vi samarbetar med patientföreningar men också med enskilda patienter. Föreningarna gör ett fantastiskt arbete med att stötta drabbade, ger patienter information och hålla reda på den senaste medicinforskningen. Vi bidrar med att utbilda expertpatienter och med att utveckla hälso- och sjukvården.

Vill ni skapa ett nytt samarbete eller utvecklingsprojekt så är vi öppna för förslag!

Oberoende aktör

Vi arbetar på ett oberoende sätt som gör att vi vågar säga att vi är PATIENTERNAS RÖST! Vi är partipolitisk och religiöst obundna även om vi ibland kan uttala oss både positivt och negativt om olika partier. Vi talar alltid  utifrån patienternas bästa och tackar nej till uppdrag som inte leder till någon patientnytta!

Vårt hälso- och sjukvårdsnätverk

Vi driver ett hälso- och sjukvårdsnätverk där det finns möjlighet att vara med både som patient, vårdpersonal eller annan aktör. Detta är ett gyllene tillfälle för dig att nätverka, diskutera aktuella hinder i vården och ta fram förbättringsförslag. Under 2020 kommer en digital medlemsportal att lanseras.

Läs mer om vårt nätverk här!

Våra tjänster

Är du också patient? Så här kan du arbeta hos oss!

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vill du veta mer?

IMG 2750 5 224x300 - Om oss

Välkommen att kontakta Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset. Tel. 070-288 80 54 alt. kontakt@patienthuset.com