3 januari, 2018

Om oss

thumb IMG 6530 1024 e1563126433627 - Om oss

Vår vision är att vi patienter ska delta i alla utvecklingsprocesser inom hälso- och sjukvården och Life Science.

Patienthuset grundades år 2018 med syfte att föra in patientperspektivet i alla utvecklingsprocesser inom hälso- och sjukvården och inom Life Science. Patienthuset är ett aktiebolag som ägs och drivs av personer som lever med kronisk sjukdom.

Vi som arbetar här

Hos Patienthuset arbetar vi som lever med kroniska sjukdomar och funktionshinder som gör att vi är beroende av att vi sköter vår egenvård och att hälso- och sjukvården finns där som stöd. Alla vi som arbetar här har ”vanliga” arbeten som till exempel sjuksköterskor, jurister, projektledare och administratörer på sidan av sitt engagemang i Patienthuset.

För in patientperspektivet

Under våra många sjukhusbesök får vi patienter kunskap, erfarenheter och idéer till förbättringar.  Dessa använder vi oss av när vi för in patientperspektivet i utvecklingsprocesser.

Läs om våra sjukdomserfarenheter här!

För dig som är patient

Vi välkomnar dig som lever med sjukdom eller är anhörig att söka uppdrag hos oss.

Läs mer här!

Samarbete med andra aktörer

Tillsammans med hälso- och sjukvården, politiker, Life Scienceföretag arbetar vi med att utveckla vården, produkter och tjänster i Sverige. Bland våra kunder finns sjukhus, vårdcentraler, läkemedelsbolag, apotek, forskare, e-hälsobolag med flera.

Bild1 - Om oss

Vi samarbetar också med patientföreningar på olika sätt. De gör ett fantastiskt arbete med att stötta drabbade, ger patienter information och håller reda på den senaste medicinforskningen. Vi står för arbetstillfällen och stöd med påverkansarbete.

Vill ni skapa ett nytt samarbete eller utvecklingsprojekt så är vi öppna för förslag!

Oberoende

Vi arbetar på ett oberoende sätt som gör att vi vågar säga att vi är PATIENTERNAS RÖST! Vi är partipolitisk obundna även om vi ibland kan uttala oss både positivt och negativt om olika partier – vi talar alltid  utifrån patientens bästa  och ibland tackar vi nej till uppdrag som inte leder till någon patientnytta.

Vårt hälso- och sjukvårdsnätverk

Vi driver ett hälso- och sjukvårdsnätverk där det finns möjlighet att vara med både som patient, vårdpersonal eller annan aktör. Detta är ett gyllene tillfälle för dig att nätverka, diskutera aktuella hinder i vården och ta fram förbättringsförslag. På våra träffar har vi alltid politiker med.

Läs mer om vårt nätverk här!

Våra tjänster

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vill du veta mer?

IMG 2750 5 224x300 - Om oss

Välkommen att kontakta Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset. Tel. 070-288 80 54 alt. kontakt@patienthuset.com