3 januari, 2018

Om oss

thumb IMG 6530 1024 e1563126433627 - Om oss

Patienthuset är ett aktiebolag som grundades år 2019 med syfte att föra in och öka patientmedverkan i utvecklingsprocesser inom hälso- och sjukvården och hos aktörer som producerar produkter och tjänster som används av patienter. Aktiebolaget ägs och drivs av personer som lever med kronisk sjukdom.

Patientens behov i fokus gynnar hela samhället

Patient är man under den tid som man har kontakt med eller är på besök i vården, övrig tid är man en samhällsmedborgare och privatperson. Det är viktigt att se personen bakom patienten och använda sig av hennes/hans erfarenheter, upplevelser och kunskaper som en resurs. En resurs som hjälper till att vårdtjänster och produkter skapas och utvecklas utifrån ett behov.

Vi som arbetar här

Hos Patienthuset arbetar vi som lever med kroniska sjukdomar och funktionshinder som gör att vi är beroende av både att vi sköter vår egenvård och att hälso- och sjukvården finns där när vi behöver den. Under våra många sjukhusbesök får vi kunskap, erfarenheter och idéer till förbättringar. Alla vi som arbetar här har ”vanliga” arbeten som till exempel sjuksköterskor, jurister, projektledare och administratörer på sidan av sitt engagemang i Patienthuset.

Läs om våra sjukdomserfarenheter här!

Vill du söka jobb hos oss? Klicka här!

Samarbete med andra aktörer

Tillsammans med hälso- och sjukvården, politiker, läkemedelsbolag, apotek och privata företag arbetar vi med att utveckla vården, produkter och tjänster i Sverige. Bland våra kunder finns sjukhus, vårdcentraler, läkemedelsbolag, apotek, forskare, e-hälsobolag med flera.

Bild1 - Om oss

Vi samarbetar också med patientföreningar. De gör ett fantastiskt arbete med att stötta drabbade, ger patienter information och håller reda på den senaste medicinforskningen.

Vill ni skapa ett nytt samarbete eller utvecklingsprojekt så är vi öppna för förslag!

Vi arbetar på ett oberoende sätt som gör att vi vågar säga att vi är PATIENTERNAS RÖST! Vi är partipolitisk obundna även om vi ibland kan uttala oss både positivt och negativt om olika partier – vi talar alltid  utifrån patientens bästa  och ibland tackar vi nej till uppdrag som inte leder till någon patientnytta. När vår verksamhet går med vinst så går en del av den  till sjuka som inte har möjlighet att till exempel betala sin hyra.

Vi tror på att samarbete gynnar alla i samhället.Om befolkningen mår bättre så kan de bidra mer vilket ger mer till de som bäst behöver det.

thumb IMG 6540 1024 300x225 - Om oss

Vill ni samarbeta med oss så kontakta vår grundare                   Maria Lindqvist, tel 070-288 80 54.

Nätverk för patienter – politiker – sjukvården – andra aktörer

Vi driver egna nätverk där det finns möjlighet att vara med både som patient, vårdpersonal eller annan aktör. Detta är ett gyllene tillfälle för dig att nätverka, diskutera aktuella hinder i vården och ta fram förbättringsförslag. På våra träffar har vi alltid politiker med.

Anmäl dig till vårt nätverk här!

PatientBeslutsfattare sjukvårdSjukvårdspersonalPrivat företagForskarePolitikerAnnan

Våra tjänster

Välkommen att ta kontakt med oss!

UtbildningVårdutvecklingProduktutvecklingStyr-/ledningsgruppExpertrådAnnat