25 september, 2018

Patientledda kurser för sjukvårdspersonal

vårdutveckling

Våra patientledda kurser har till syfte att ge dig som studerar vård eller redan arbetar inom hälso- och sjukvården verktyg som du kan använda i mötet med patienten.

Som patient är man alltid i underläge och då gäller det för dig som vårdgivare att bjuda in till ett gott samarbete med personen som du har som patient.. Detta gör du genom att skapa förutsättningar för att patienten kan känna trygghet och inhämta kunskap om patientens diagnos och person.

Våra kurser – ger dig patientperspektiv och verktyg

Så bemöter du en patient

hand 300x200 - Patientledda kurser för sjukvårdspersonalde

I den här kursen får du träffa kroniskt sjuka patienter som berättar om hur det är att vara patient, vilka förväntningar de har på vården och hur man vill bli bemött i olika typer av vårdsituationer. När dagen är slut går du tillbaka till din arbetsplats med både nya insikter och konkreta verktyg om hur du kan arbeta med bemötande.

Tid: Hel arbetsdag, åtta timmar.

Målgrupp: all sjukvårdspersonal, vårdstudenter.

En patients berättelse

patientberättelse

Vill du lära dig mer om hur det är att leva med en specifik sjukdom? Här får du en unik inblick i hur patienten upplever sin diagnos, sin vardag och stödet från sjukvården. Tillbaka på din arbetsplats så kan du stödja patienterna utifrån patienternas behov.

Målgrupp: du som arbetar möter patienter med en specifik diagnos

Så är det att leva med en kronisk sjukdom

Denna kurs vänder sig till dig som möter patienter som lever med kroniska sjukdomar, en ”spetspatient”. En spetspatient är en person som är mycket inläst på sin sjukdom och som utför mycket egenvård.

Vad kan du som sjukvårdspersonal göra för att patienten ska må så bra som möjligt och i förlängningen behöva så lite sjukvård som möjligt?

Målgrupp: du som möter kroniskt sjuka i ditt arbete eller som är socialsekreterare/tjänstemän eller sjukvårdspersonal.

Så arbetar du med patientsäkerhet i samarbete med patienter

Hur gör man för att minimera skador och personligt lidande i sjukvården? I denna kurs får du lära dig om hur du kan kommunicera med olika patienter för att upptäcka signaler på när saker håller på att gå fel. När du går hem från den här kursen har du en verktygslåda som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Målgrupp: du som möter patienter dagligdags eller som arbetar med patientsäkerhet.

Så beställer du en kurs

Vi anordnar ovan kurser på valfri plats i Sverige. Kurserna går även att komprimera så att de blir en kortare föreläsning.

Tänk på att vid våra patientledda kurser råder strikt sekretess med hänsyn till ledarna (patienterna). Allt som sägs, som är personligt, ska stanna i rummet.

Välkommen att ta kontakt med oss för en kostnadsfri offert!