25 september, 2018

Patientledda kurser för sjukvårdspersonal

vårdkurser

Våra patientledda kurser har till syfte att ge dig som studerar vård eller redan arbetar inom hälso- och sjukvården verktyg som du kan använda i mötet med patienten.

Som patient är man alltid i underläge och då gäller det för dig som vårdgivare att bjuda in till ett gott samarbete med personen som du har som patient.. Detta gör du genom att ge ett bra bemötande, skapa förutsättningar för att patienten kan känna trygghet och inhämta kunskap om patientens diagnos och person.

Våra kurser – ger dig patientperspektiv och verktyg

Så bemöter du en patient

I den här kursen får du träffa kroniskt sjuka patienter som berättar om hur det är att vara patient, vilka förväntningar som de har på vården och hur man vill bli bemött i olika typer av vårdsituationer. När dagen är slut går du tillbaka till din arbetsplats med både nya insikter och konkreta verktyg om hur du kan arbeta med bemötande.

Målgrupp: all sjukvårdspersonal, vårdstudenter.

Så involverar du patienter för att utveckla din verksamhet

Att involvera patienter i arbetet när man utvecklar en verksamhet är viktigt. Då får du kunskaper om vad ”kunden” behöver och man kan då förbättra både patientflöde, resultat och öka patientsäkerheten. Konkreta exempel från verkligheten tas och du får göra övningar. Du går hem från kursen med en portfölj om hur du startar och driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med patienter – en handlingsplan.

Målgrupp: Enhets-/avdelningschefer, sjukvårdsdirektör m.fl.

En patients berättelse

patientberättelse

Vill du lära dig mer om hur det är att leva med en specifik sjukdom? Här får du en unik inblick i hur patienten upplever sin diagnos, sin vardag och stödet från sjukvården. Tillbaka på din arbetsplats så kan du stödja patienterna utifrån patienternas behov.

Målgrupp: du som arbetar möter patienter med en specifik diagnos

Så är det att leva med en kronisk sjukdom

Denna kurs vänder sig till dig som möter patienter som lever med kroniska sjukdomar, en ”spetspatient”. En spetspatient är en person som är mycket inläst på sin sjukdom och som utför mycket egenvård.

Vad kan du som sjukvårdspersonal göra för att patienten ska må så bra som möjligt och i förlängningen behöva så lite sjukvård som möjligt?

Målgrupp: du som möter kroniskt sjuka i ditt arbete eller som är socialsekreterare/tjänstemän eller sjukvårdspersonal.

Så arbetar du med patientsäkerhet i samarbete med patienter

Hur gör man för att minimera skador och personligt lidande i sjukvården? I denna kurs får du lära dig om hur du kan kommunicera med olika patienter för att upptäcka signaler på när saker håller på att gå fel. När du går hem från den här kursen har du en verktygslåda som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Målgrupp: du som möter patienter dagligdags eller som arbetar med patientsäkerhet

För dig som arbetar i patientföreningar

I den här kursen lär vi ut hur man skapar en framgångsrik modern patientförening. Vi går igenom hur du lockar till sig engagerade medlemmar, hur du kan arbeta med politisk påverkan och hur man syns i mediabruset  i dagens digitala samhälle.

Målgrupp: du som arbetar för en patientförening

Så beställer du en kurs

Vi anordnar ovan kurser på valfri plats i Sverige. Kurserna går även att komprimera så att de blir en kortare föreläsning.

Tänk på att vid våra patientledda kurser råder strikt sekretess med hänsyn till ledarna (patienterna). Allt som sägs, som är personligt, ska stanna i rummet.

Välkommen att ta kontakt med oss för en kostnadsfri offert!

Tel. 070-288 80 54