15 oktober, 2018

Produkt- och tjänsteutveckling

Arbetar du med produktutveckling? Utveckla dina sjukvårdsprodukter, läkemedelsförpackningar och patientinformation i samverkan med kunden – patienten!

Slutanvändarens roll i produktutveckling

Patienthuset erbjuder projektvana personer som använder just din produkt för att må bättre i sin sjukdom eller funktionshinder.

produktutveckling läkemedel

Exempel på vad vi kan göra för att utveckla er produkt:

 • vara med och utveckla färg och design
 • utveckla förpackningens användarvänlighet (hur man öppnar, hur man stänger m.m.)
 • vara med i hela utvecklingsprocessen, från idé till lansering av produkter
 • vara med och utveckla hur produkten marknadsförs
 • skapa användarvänliga bruksanvisningar och informationsmaterial

Högre kundnöjdhet och ett starkare varumärke

Hur ska man veta vad patienten (kunden) vill ha om man inte frågar de?

Genom att involvera slutanvändaren – den som vet mest om användarvänligheten av produkten – så får man en högre kundnöjdhet, en attraktivare produkt, starkare konkurrenskraft och ett starkare varumärke.

När man har gjort patienten nöjd så blir även läkarna nöjda som i sin tur leder till merförsäljning. För vem kan göra en mer lyckad marknadsföring än den som använder produkten?!

Produktutveckling med professionell patientmedverkan

Vi som arbetar på Patienthuset:

 • är mellan 18 och 70 år
 • arbetar till vardags i en rad olika yrken
 • har alla erfarenhet av att arbeta i projekt
 • lever med minst en kronisk sjukdom och/eller funktionshinder
 • är regelbundna användare av läkemedel och sjukvårdsprodukter
 • besöker ofta vårdinrättningar och apotek

Vill du veta mer om oss? Läs vidare här!

Ring oss idag för en offert tel. 070-288 80 54 eller fyll i nedan formulär så ringer vi dig!