3 januari, 2018

Vårdutveckling

Vill ni utveckla er sjukvårdsverksamhet utifrån patienters behov och därmed få en effektivare verksamhet som i sin tur ger bättre folkhälsa?

Den svenska sjukvården är under förändring. Patienten har gått från att vara en passiv mottagare till en aktiv, upplyst och engagerad aktör. Vårdens uppgift idag är att tillsammans med patienten skapa förutsättningar för att personen som är sjuk kan bli frisk så snabbt som möjligt alternativt få leva ett så normal liv som möjligt. Det är just detta som vi tillsammans med våra kunder skapar!

Våra tjänster

Vi erbjuder professionell patientmedverkan i till exempel:

 • utvecklingsprojekt
 • lednings-/styr-/innovations- och rådgivningsgrupper
 • skapande av nya sjukhusavdelningar

Tillsammans med er personal kan vi till exempel:

 • identifiera och prioritera förbättringsbehov
 • utforma personcentrerad vård
 • utforma policy för bemötande av patient och anhöriga
 • ta fram informationsmaterial
 • skapa patientenkäter (secret shopper)
 • utforma vårdpolicy
 • hålla i anställningsintervjuer av vårdpersonal
 • utarbeta arbetssätt hur man möter patienters värderingar, kultur och religion
 • analysera behov, planering och genomförande av nya digitala tjänster
 • analysera vårdkedjor
 • utreda kostnader vs resultat
 • förbättra arbets- och vårdmiljön
 • utarbeta strategier för patientbemötande och bemötande av anhöriga
 • delta i planeringen av nya sjukhus/sjukhusavdelningar
 • driva patientrelaterade projekt

Exempel på hur patientmedverkan kan gå till

 1. du kontaktar oss och berättar om vad ni behöver och vilka krav ni har på vår konsult. Vi träffas och diskuterar behov, förväntningar, tidsåtgång med mera.
 2. vi presenterar konsulten för er.
 3. uppdragsavtal och sekretess avtal tas fram och skrivs under. Sekretess gäller både för konsulten och för er verksamhet.
 4. konsult börjar arbeta med er
 5. Patienthuset stämmer av med konsult och er att samarbetet fungerar
 6. ni får faktura – konsulten får betalt av oss

Varför professionell patientmedverkan?

Genom professionell patientmedverkan så får du tillgång till både en ”vanlig” konsult och en person som har mycket kunskap och egna erfarenheter i form av sin roll som patient.  Två i en!

Resultaten kan vara:

 • en effektivare vårdkedja
 • nya insikter om förbättringsmöjligheter
 • nya arbetssätt
 • att man lättare kan mäta resultat (ekonomiskt och patientrelaterade)
 • bättre underlag för att ta beslut om besparingar och satsningar
 • bättre underlag för beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial utifrån ett patientperspektiv
 • att skapa en mer individanpassad vård där patienten är i centrum., patientcentrering.
 • att öka patientsäkerheten
 • att göra patienterna mer delaktiga
 • få patienterna att använda sig av digitala tjänster
 • att uppfylla patientens förväntningar 
 • att öka trivseln för patienter och vårdpersonal
 • att bygga upp nya verksamheter som både möter behov och kostnadsbudget

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Vad kostar patientmedverkan?

Patientmedverkan lönar sig alltid i form av att man minskar antal vårdskador, att man får ett bättre vårdkedja, nöjdare patienter/personal, och snabbare tillfrisknande för patienten som leder till att personen kan arbeta och bidra med skatteintäkter. En vinst för hela samhället!

Som kund hos oss så betalar man för tidsåtgången (per timme) alternativt ett fast pris per projekt. Resekostnader kan tillkomma.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!

Vilka vi är

Patient i säng 300x200 - Vårdutveckling

Hos Patienthuset samlas personer som lever med en eller flera diagnoser. Dessa personer är mellan 18 och 70 år och arbetar i en rad olika yrken och har kontakt med sina vårdgivare på regelbunden basis. Vi arbetar till vardags inom en mängd yrken som till exempel ekonom, sjuksköterska, jurist, projektledare med flera. På sidan av våra vanliga yrken arbetar vi för Patienthuset och erbjuder våra kunskaper och erfarenheter som både patienter och våra yrken till hälso- och sjukvården.

Läs mer om oss här!

Ta även del även av våra övriga erbjudanden

Välkommen att ta kontakt med oss via telefon 070-288 80 54 eller genom att fylla i nedan formulär: