3 januari, 2018

Vårdutveckling

Vill ni utveckla er sjukvårdsverksamhet utifrån patienters behov och därmed få en effektivare verksamhet som i sin tur ger bättre folkhälsa?  Då har ni kommit rätt!

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta det nya svenska samhället som har växt fram. Samhället har förändrats på grund av digitalisering som gjort att människor har fått bättre tillgång på information vilket i sin tur att patienterna ställer högre krav på vården. Parallellt med digitaliseringen så har behoven av sjukvård förändrats och ökat.

Idag är det nödvändigt att ta in brukarperspektivet ”kundens perspektiv”. En effektiv och en högkvalitativ sjukvård kräver att både brukare, sjukvårdspersonal och tjänstemän tillsammans utvecklar verksamheterna.

Sjukvårdspersonalen skapar förutsättningar för att patienten ska bli frisk/må så bra som möjligt.

Patienten tar till sig information av sjukvårdspersonalen och gör sitt yttersta för att sköta sin egenvård.

Professionell patientmedverkan

Vi tillför patientperspektivet på både mikro-, makro -och mesenivå i:

 • utvecklingsprojekt
 • lednings-/styr-/innovations- och rådgivningsgrupper

Tillsammans med er personal kan vi till exempel:

 • identifiera och prioritera förbättringsbehov
 • utforma personcentrerad vård
 • utforma policy för bemötande av patient och anhöriga
 • ta fram informationsmaterial
 • skapa patientenkäter
 • utforma vårdpolicy
 • analysera behov, planera och genomföra nya digitala tjänster
 • analysera vårdkedjor
 • förbättra arbets- och vårdmiljön
 • utarbeta strategier för patientbemötande och bemötande av anhöriga
 • delta i planeringen av nya sjukhus/sjukhusavdelningar
 • driva patientrelaterade projekt

Exempel på hur patientmedverkan kan gå till

 1. Du kontaktar oss och berättar om vad ni ska göra. Vi träffas och diskuterar behov, förväntningar, tidsåtgång med mera.
 2. Uppdragsavtal och sekretess avtal tas fram och skrivs under. Sekretess gäller både för konsulten och för er verksamhet.
 3. Konsult börjar arbeta med er.
 4. Ni får faktura.

Varför professionell patientmedverkan?

Genom professionell patientmedverkan så får du tillgång till både en ”vanlig” konsult och en person som har mycket kunskap och egna erfarenheter i form av sin roll som patient.  Två i en!

Om du har patientmedverkan i ditt utvecklingsarbete så uppnår du:

 • en effektivare vårdkedja
 • nya insikter om förbättringsmöjligheter
 • nya arbetssätt
 • lättare kan mäta resultat (ekonomiskt och patientrelaterade)
 • bättre underlag för att ta beslut om besparingar och satsningar
 • bättre underlag för beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial
 • skapar en individanpassad vård där patienten är i centrum. (patientcentrering)
 • ökar patientsäkerheten
 • får patienterna att använda sig av digitala tjänster i större utsträckning
 • uppfyller patientens förväntningar
 • ökar trivseln för patienter och vårdpersonal
 • nya verksamheter som både möter behov och kostnadsbudget

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Vad kostar patientmedverkan?

Patientmedverkan lönar sig alltid i form av att man minskar antal vårdskador, en bättre vårdkedja, nöjdare patienter/personal, och snabbare tillfrisknande för patienten som leder till att personen kan arbeta och bidra med skatteintäkter. En vinst för hela samhället!

Som kund hos oss så betalar man för tidsåtgången (per timme) alternativt ett fast pris per projekt. Resekostnader tillkommer om vår konsult måste resa in till orten.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!

Vilka vi är

patientcentrering

Hos Patienthuset samlas personer som lever med en eller flera diagnoser. Vi är alla mellan 18 och 70 år och är verksamma i  en rad olika yrken i den mån som vi orkar. På sidan av våra ”vanliga” yrken arbetar vi för Patienthuset och erbjuder våra kunskaper och erfarenheter som både patienter och våra yrken till hälso- och sjukvården och dess utvecklingsprocesser.

Läs mer om oss här!

Ta även del även av våra övriga erbjudanden

Välkommen att ta kontakt med oss via telefon 070-288 80 54 eller genom att fylla i nedan formulär: