3 januari, 2018

Vårdutveckling

Patient kvinnlig e1563119599188 - Vårdutveckling

Vill ni ta in patientperspektivet i utvecklingsarbetet i er sjukvårdsverksamhet och därmed få en effektivare verksamhet som i sin tur frigör resurser?  Då har ni kommit rätt!

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta det nya svenska samhället som har växt fram. Ett samhälle som bland annat har förändrats på grund av digitalisering som ger ringar på vattnet. Digitaliseringens utveckling har gjort att människor har fått bättre tillgång på information vilket i sin tur att patienterna ställer högre krav på vården och har mer medicinsk kunskap än tidigare. Hälso- och sjukvården har haft svårt att utvecklats i samma takt vilket har gjort att både vårdverksamheter, produkter och tjänster inte möter de behov som finns hos dagens patienter. Det är därför som det blir allt viktigare att ta med patientperspektivet i vårdutvecklingen!

Idag är det nödvändigt att ta in patientperspektivet ”kundens perspektiv” i alla utvecklingsprocesser. En effektiv och en högkvalitativ sjukvård kräver att både användare, sjukvårdspersonal och tjänstemän utvecklar verksamheterna – tillsammans!

Ur ett egenvårdsperspektiv så ska sjukvårdspersonalen ha möjligheter att erbjuda ökad egenvård till den grad som den enskilda patienten vill och behöver. Patienten har ett ansvar att bli frisk/må så bra som möjligt genom att ta till sig råd och information av sjukvårdspersonalen och göra sitt yttersta för att sköta sin egenvård.

Exempel på utvecklingsområden där patientperspektivet är nödvändigt:

Vårdutveckling

Patientperspektivet i innovationsarbete

Ett exempel på hur du för in patientperspektivet i innovationsarbetet:

Robert lever sedan 10 år tillbaka med en kronisk sjukdom som gör att han ofta måste besöka sjukvården. Till vardags arbetar han som byggprojektledare. Sina kunskaper, erfarenheter och upplevelser som patient samt som projektledare tar han med sig när han en dag i månaden medverkar i en innovationsgrupp på ett större sjukhus. Tillsammans med forsknings-/utvecklingschef, sjukhusdirektör och läkare diskuterar, tar han fram innovationsidéer och beslut om idéerna ska implementeras i sjukhusets verksamhet. Robert bidrar med patientperspektivet till projektgruppen.
Resultat: bättre underlag inför satsningar, nytta och kostnadseffektivitet, minskar risken för felprioriteringar som inte ger gott resultat.

Ett exempel på hur man skapar insikt i och förutsättningar för effektiv och patientsäker vård

Anna lever sedan länge med Typ 1 – diabetes och vill dela med sig av sin kunskap och upplevelser om sin sjukdom. Hon berättar för blivande läkare hur det är att leva med diabetes i vardagen, vilket stöd man behöver av sin läkare och hur man vill bli bemött. Läkarna får också tillfälle att ställa frågor till Anna.
Resultat: underlättar läkarnas arbete, ger mer kunskap till läkarna, ökar patientsäkerheten och patientbemötandet förbättras.

Ett exempel på hur man skapar intäkter – minskar utgifter för staten

Ulla är sjukpensionerad efter en trafikolycka. Efter en lång rehabilitering så sade myndigheterna att ”du ska bli sjukpensionär” till Ulla. Ulla hade stora fysiska handikapp men ville ändå försöka arbeta i den mån hon ville men gav upp den tanken då hon:

 • inte fick kontakt med någon arbetsgivare som ville anställa henne
 • hon skulle tjäna mer på att leva på bidrag än på arbete

Ulla drabbades av psykisk ohälsa och fick söka psykisk vård på grund av turerna med myndigheterna. Hon tyckte inte att hon sågs som en person utan bara ett ”nummer” i statistiken.

Ulla bjöds in för att vara med i en diskussionsgrupp i en utredning som gjordes på uppdrag av regeringen. Här skulle man komma fram till hur funktionshindrade och sjuka skulle få bättre förutsättningar och möjligheter att få ett arbete och att tjäna på att arbeta.

Resultat: bättre utredningsunderlag då Ulla bidrog med förslag på förbättringar av systemet. Då fler kom i arbete och mindre levde på bidrag = ökade skatteintäkter. Kostnaden för psykisk ohälsa minskade.

Så för du in patientperspektivet i verksamheten:

 1. Kontakta oss och berätta om vad ni ska göra och vad ni vill åstadkomma.
 2. Vi diskuterar behov, förväntningar, tidsåtgång med mera.
 3. Ni får en kostnadsfri offert
 4. En av oss presenteras som er patientmedverkare
 5. Uppdragsavtal och sekretess avtal tas fram och skrivs under. Sekretess gäller både för konsulten och för er verksamhet.
 6. Konsult börjar arbeta med er.
 7. Ni får faktura.
 8. Vi följer upp.

Varför ska man ta in patientperspektivet?

När man involverar patienter i sitt utvecklingsarbete så är det viktigt att man inte frågar sina egna patienter. Patienten är redan i ett underläge och det är då svårt att skapa ett jämlikt arbetssätt mellan alla i projektet. För att bidra med patientperspektivet på bästa sätt så rekommenderar vi att man redan från dag 1 välkomnar och behandlar den nya projektmedlemmen likadant som man gör med alla de andra i projektgruppen. På så sätt kan man skapa ett jämlikt projekt.

Fördelen med att anlita Patienthuset får du tillgång till personer som är patient, brinner för att förbättra och som har projekterfarenhet. En konsult två i en! Dessutom bidrar du till fler arbetstillfällen. Vi utbildar alla våra medarbetare och ser till att de har rätt attityd, brinner för att förbättra för alla patienter och kan lyfta blicken från sig själv i projektet.

Fördelar med att föra in patientperspektivet i projektet:

 • nya insikter i hur patienten tänker
 • en effektivare vårdkedja
 • förslag till förbättringsmöjligheter
 • nya arbetssätt
 • verktyg för att lättare mäta resultat (ekonomiskt och patientrelaterade)
 • bättre underlag för att ta beslut om besparingar och satsningar
 • bättre underlag för beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial
 • en individanpassad vård där patienten är i centrum. (patientcentrering)
 • en patientsäkrare verksamhet
 • ökar trivseln för patienter och vårdpersonal

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Vad kostar patientmedverkan?

Patientmedverkan lönar sig alltid i form av att man minskar antal vårdskador, en bättre vårdkedja, nöjdare patienter/personal, och snabbare tillfrisknande för patienten som leder till att personen kan arbeta och bidra med skatteintäkter. En vinst för hela samhället!

De personer som arbetar hos Patienthuset får en marknadsmässig lön för det arbete de utför. De får också alltid sina resekostnader betalda.

Som kund hos oss så betalar du för tidsåtgången (per timme) alternativt ett fast pris per projekt. Du väljer! Resekostnader tillkommer.

Vad är Patienthuset?

patientcentrering

Patienthuset är ett konsultbolag som ägs och drivs av kroniskt sjuka. Vi är ett nätverk där alla lever med en eller flera diagnoser eller  är anhörig. Vi är alla mellan 18 och 70 år och är verksamma i  en rad olika yrken i den mån som vi orkar. De flesta av oss har arbeten där vi arbetar 50% och på sidan av erbjuder vi tillsammans våra patienterfarenheter och yrkeskunskaper till hälso- och sjukvården och dess utvecklingsprocesser. Vi driver också nätverk där aktuella hinder i hälso- & sjukvården diskuteras och förslag till förbättringar tas fram.

Läs mer om oss här!

Så kan du föra in patientperspektivet

Har du frågor? Välkommen att kontakta vår grundare Maria Lindqvist
tel. 070-288 80 54 eller via ett e-mail till kontakt@patienthuset.com

Vill du anlita oss?