3 januari, 2018

Vårdutveckling

Vill ni utveckla er sjukvårdsverksamhet utifrån patienters behov och därmed få en effektivare verksamhet som i sin tur ger bättre folkhälsa?  Då har ni kommit rätt!

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta det nya svenska samhället som har växt fram. Samhället har förändrats på grund av digitalisering som gjort att människor har fått bättre tillgång på information vilket i sin tur att patienterna ställer högre krav på vården. Parallellt med digitaliseringen så har behoven av sjukvård förändrats och ökat.

Idag är det nödvändigt att ta in brukarperspektivet ”kundens perspektiv”. En effektiv och en högkvalitativ sjukvård kräver att både brukare, sjukvårdspersonal och tjänstemän tillsammans utvecklar verksamheterna.

Sjukvårdspersonalen skapar förutsättningar för att patienten ska bli frisk/må så bra som möjligt.

Patienten tar till sig information av sjukvårdspersonalen och gör sitt yttersta för att sköta sin egenvård.

Involvera personer som ofta besöker sjukvården i arbetet med:

Vårdutveckling

Exempel på patientmedverkan

 

För in patientperspektivet i innovationsarbetet:

Robert lever sedan 10 år tillbaka med en kronisk sjukdom som gör att han ofta måste besöka sjukvården. Till vardags arbetar han som byggprojektledare. Sina kunskaper, erfarenheter och upplevelser som patient och som projektledare tar han med sig när han en dag i månaden medverkar i en innovationsgrupp på ett större sjukhus. Tillsammans med forsknings-/utvecklingschef, sjukhusdirektör och läkare diskuterar, tar fram innovationsidéer och tar beslut om idéerna ska implementeras i sjukhusets verksamhet. Robert bidrar med patientperspektivet.
Resultat: bättre underlag för satsningar, nytta och kostnadseffektivitet

Skapar insikt i och förutsättningar för effektiv och patientsäker vård

Anna lever sedan länge med Typ 1 – diabetes och vill dela med sig av sin kunskap och upplevelser om sin sjukdom. Hon berättar för blivande läkare hur det är att leva med diabetes i vardagen, vilket stöd man behöver av sin läkare och hur man vill bli bemött. Läkarna får också tillfälle att ställa frågor till Anna.
Resultat: underlättar läkarnas arbete, ger mer kunskap till läkarna, ökar patientsäkerheten och patientbemötandet förbättras.

Skapar intäkter – minskar utgifter för staten

Ulla är sjukpensionerad efter en trafikolycka. Efter en lång rehabilitering så sade myndigheterna att ”du ska bli sjukpensionär”. Ulla hade stora fysiska handikapp men ville ändå försöka arbeta i den mån hon ville men gav upp den tanken då hon:

 • inte fick kontakt med någon arbetsgivare som ville anställa henne
 • hon skulle tjäna mer på att leva på bidrag än på arbete

Ulla drabbades av psykisk ohälsa och fick söka psykisk vård på grund av turerna med myndigheterna. Hon tyckte inte att hon sågs som en person utan bara ett ”nummer” i statistiken.

Ulla bjöds in för att vara med i en diskussionsgrupp i en utredning som gjordes på uppdrag av regeringen. Här skulle man komma fram till hur funktionshindrade och sjuka skulle få bättre förutsättningar och möjligheter att få ett arbete och att tjäna på att arbeta.

Resultat: bättre utredningsunderlag då Ulla bidrog med förslag på förbättringar av systemet. Då fler kom i arbete och mindre levde på bidrag = ökade skatteintäkter. Kostnaden för psykisk ohälsa minskade.

Så skapar du patientmedverkan

 1. Kontakta oss och berätta om vad ni ska göra och vad ni vill åstadkomma.
 2. Vi diskuterar behov, förväntningar, tidsåtgång med mera.
 3. Ni får en kostnadsfri offert
 4. En av oss presenteras som er patientmedverkare
 5. Uppdragsavtal och sekretess avtal tas fram och skrivs under. Sekretess gäller både för konsulten och för er verksamhet.
 6. Konsult börjar arbeta med er.
 7. Ni får faktura.
 8. Vi följer upp.

Varför professionell patientmedverkan?

När man involverar patienter i sitt utvecklingsarbete så är det viktigt att man inte frågar sina egna patienter. Patienten är redan i ett underläge och det är då svårt att skapa ett jämlikt arbetssätt mellan alla i projektet. För att bidra med patientperspektivet på bästa sätt så rekommenderar vi att man redan från dag 1 välkomnar och behandlar patienten som ska vara med i utvecklingsprojektet som man gör med alla de andra projektarbetarna.

Genom professionell patientmedverkan så får du tillgång till både en ”vanlig” konsult och en person som har mycket kunskap och egna erfarenheter i form av sin roll som patient.  Två i en! Vi utbildar alla våra medarbetare och ser till att de har rätt attityd, brinner för att förbättra för alla patienter och kan lyfta blicken från sig själv i projektet.

Om du har patientmedverkan i ditt utvecklingsarbete så uppnår du:

 • en effektivare vårdkedja
 • nya insikter om förbättringsmöjligheter
 • nya arbetssätt
 • lättare kan mäta resultat (ekonomiskt och patientrelaterade)
 • bättre underlag för att ta beslut om besparingar och satsningar
 • bättre underlag för beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial
 • skapar en individanpassad vård där patienten är i centrum. (patientcentrering)
 • ökar patientsäkerheten
 • får patienterna att använda sig av digitala tjänster i större utsträckning
 • uppfyller patientens förväntningar
 • ökar trivseln för patienter och vårdpersonal
 • nya verksamheter som både möter behov och kostnadsbudget

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Vad kostar patientmedverkan?

Patientmedverkan lönar sig alltid i form av att man minskar antal vårdskador, en bättre vårdkedja, nöjdare patienter/personal, och snabbare tillfrisknande för patienten som leder till att personen kan arbeta och bidra med skatteintäkter. En vinst för hela samhället!

De personer som arbetar hos Patienthuset får en marknadsmässig lön för det arbete de utför. De får också alltid sina resekostnader betalda.

Som kund hos oss så betalar du för tidsåtgången (per timme) alternativt ett fast pris per projekt. Du väljer! Resekostnader tillkommer.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!

Vilka vi är

patientcentrering

Hos Patienthuset samlas personer som lever med en eller flera diagnoser och anhöriga. Vi är alla mellan 18 och 70 år och är verksamma i  en rad olika yrken i den mån som vi orkar. De flesta av oss har arbeten där vi arbetar 50% och på sidan av erbjuder vi tillsammans våra patienterfarenheter och yrkeskunskaper till hälso- och sjukvården och dess utvecklingsprocesser.

Läs mer om oss här!

Ta även del även av våra övriga erbjudanden

Välkommen att ta kontakt med vår grundare Maria Lindqvist tel. 070-288 80 54 eller via ett e-mail till kontakt@patienthuset.com