3 januari, 2018

Sjukvårdsutveckling

Vill ni utveckla er sjukvårdsverksamhet utifrån patienters behov och därmed få en effektivare verksamhet? Då har ni kommit rätt!

Den svenska sjukvården är under förändring. En förändring som innebär att patienten hamnar mer i fokus än någonsin tidigare. Enligt ett förslag som ligger i EU för beslut så kommer patienten att få delta mer i sjukvårdsutvecklingen.

Varför ska man ha patientmedverkan?

Patientmedverkan är a och o för att din sjukvårdsverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och bra sätt.

Genom patientmedverkan kan du:

 • skapa en effektivare vårdkedja
 • upptäcka nya förbättringsmöjligheter
 • ta fram nya arbetssätt
 • lättare kunna mäta resultat
 • lättare ta beslut om besparingar och satsningar
 • ta beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial som gör bäst nytta
 • skapa en mer individanpassad vård där patienten är i centrum. Patientcentrering.
 • öka patientsäkerheten
 • göra patienten mer delaktig
 • satsa på rätt digital teknik som ger resultat
 • använda kunskapen om patientens förväntningar så att patienterna får en positiv upplevelse
 • öka trivseln för patienter och vårdpersonal
 • bygga upp nya verksamheter som både möter upp behov och kostnadsbudget

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Exempel på hur patientmedverkan kan gå till

Utveckla er avdelning / verksamhet

Till vårdinrättningar erbjuder vi patientmedverkan, en person som kan vara med i er utvecklingsgrupp.

Tillsammans med er personal så kan vi tillsammans till exempel:

 • analysera behov, planering och genomförande av nya digitala tjänster
 • analysera vårdkedjor
 • anpassa de till både behov och kostnadsbudget.
 • förbättra arbets- och vårdmiljön
 • utarbeta strategier för patientbemötande och bemötande av anhöriga
 • delta i planeringen av nya sjukhus/sjukhusavdelningar
 • driva patientrelaterade projekt

Utbilda din personal i patientbemötande och patientsäkerhet

Patienthuset har både öppna kurstillfällen men också kurser för enskilda grupper för dig som vill ha kurs på ert sjukhus. Läs mer här:

Kliv in i patientens värld för en dag och gå på våra föreläsningar och kurser!

Vilka vi är

patientbemötande

Hos Patienthuset samlas personer som lever med en eller flera diagnoser. Dessa personer är mellan 18 och 70 år och arbetar i en rad olika yrken och har kontakt med sina vårdgivare på regelbunden basis. Vi arbetar till vardags inom en mängd yrken som till exempel ekonom, sjuksköterska, jurist, projektledare med flera. På sidan av våra vanliga yrken arbetar vi för Patienthuset och erbjuder våra kunskaper och erfarenheter som både patienter och våra yrken till hälso- och sjukvården.

Läs mer om oss här!

Ta även del även av våra övriga erbjudanden

Produktutveckla tillsammans med slutanvändarna – patienterna!

Välkommen att ta kontakt med oss via telefon 070-288 80 54 eller genom att fylla i nedan formulär: