46908269482 e26e9fff7f b 250x250 - Så utvecklas sjukvården i Sverige

Så utvecklas sjukvården i Sverige

Sjukvården i Sverige står inför stora förändringar. Men vad är det som just nu sker? Vi leder dig genom alla händelser! Digital vård ökar stort – men hänger vården med Patienthuset är en aktör som märker att många företag utvecklar eller har lanserat olika digitala lösningar. ”- Vi har många förfrågningar från e-hälsobolag som vill[…]

akutrum

Både personal och patient hotas på akuten

Hur står det egentligen till med säkerheten för patienterna och personalen på våra akutmottagningar? Svaret: inte bra och det har blivit sämre! ”- Genom våra konsulter på Patienthuset, som också ofta besöker akuterna i Stockholms län som patienter, får vi regelbundna berättelser om patienter som både blivit hotade, rånade och till och med fått sin[…]

patientbemötande

Bristerna i sjukvården

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har lämnat sin årliga rapport om hur vården fungerar i Sverige till regeringen. Den visar på flera brister. Bristerna gör att många patienter inte får den hjälp som de behöver, att de själva får samordna sin vård och att det inte är så vanligt med personcentrering. Systemfel, enligt Patienthuset[…]

patientdag

Patienthuset stolt partner till patientdag!

Patienthuset har gått in som partner till Sveriges första nationella patientdag. Det är det oberoende nätverket Combrigade som har tagit initiativet till patientdagen där patienterna ska vara i centrum. På plats kommer man som besökare att kunna delta i seminarier, besöka utställningen och träffa andra patienter, producenter, politiker med flera. Evenemanget sker helt ideellt utan[…]

patientnöjdhet

Hur nöjda är egentligen Sveriges patienter?

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har släppt den årliga rapporten Sjukvårds- och hälsobarometern och Patienthuset har läst den för att jämföra resultatet med våra konsulters (som också är patienter) åsikter. Rapporten visar att åtta av tio patienter är nöjda med både tillgång och kvalitet. Men det finns orosmoln – andelen patienter som inte är nöjda[…]

Roligt på Dagens patient 250x250 - Rapportsläpp projektet Spetspatienter

Rapportsläpp projektet Spetspatienter

Under tisdagseftermiddagen presenterade forskaren och patienten Sara Riggare resultatet av projektet Spetspatienter. Spänningen låg i luften bland åhörarna som var både från patientföreningar, sjukhus, privata företag, patienter, anhöriga med flera. Under eftermiddagen uttalade sig en panel bestående av politiker och patientföreträdare om hur spetspatientprojektet kan föras vidare in mer konkret i vården. Jag, Patienthusets grundare[…]