Roligt på Dagens patient 250x250 - Rapportsläpp projektet Spetspatienter

Rapportsläpp projektet Spetspatienter

Under tisdagseftermiddagen presenterade forskaren och patienten Sara Riggare resultatet av projektet Spetspatienter. Spänningen låg i luften bland åhörarna som var både från patientföreningar, sjukhus, privata företag, patienter, anhöriga med flera. Under eftermiddagen uttalade sig en panel bestående av politiker och patientföreträdare om hur spetspatientprojektet kan föras vidare in mer konkret i vården. Jag, Patienthusets grundare[…]

patienttransport

Så upplevde patienter flytten på nya Karolinska

På nya Karolinska sjukhuset i Solna har nu alla avdelningar flyttat in. Och de inneliggande patienterna tycks vara nöjda med själva flytten. Inneliggande patienter nöjda men känner sig ensamma De inneliggande patienterna upplevde att de fick bra information från sjukhuspersonalen om när och hur deras flytt från de gamla sjukhuset till det nya sjukhuset skulle[…]

vårdservice

Hur får vi alla patienter att få lika digitala vårdservice?

Häromdagen presenterade Internetstiftelsen i Sverige, ISS, rapporten ”Svenskarna och internet 2017”. I den finns varningssignaler att inte alla patienter får lika digitala vårdservice. I rapporten kan man utläsa att de äldre har ökat sin användning av internet, nu använder 56% av alla över 76 år internet. Många äldre har svårt att följa med i den[…]

vårdchef

Nio av tio patienter nöjda med specialiserad sjukvård – enligt undersökning

Sveriges kommuner och landsting har presenterat resultaten av en patientundersökning om specialiserad sjukhusvård öppenvård. Enligt undersökningen är nio av tio patienter nöjda med sitt besök eller vistelse inom den specialiserade sjukhusvården. ”- Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller[…]

sjukvårdspolitik

Valspecial: Detta lovar partierna patienterna

Alla partier verkar överens om att det finns mycket man kan göra för att svensk sjukvård ska bli bättre. Men hur speglar deras vallöften gentemot verkligheten för svenska patienter? Patienthuset ställde fem frågor till de sjukvårdspolitiska ansvariga för de största partierna. Se vad de svarar under respektive partilogga nedan. De sjukvårdspolitiska talespersonerna      […]

patientinflytande

Patientinflytande en het fråga i Almedalen

Under årets Almedalsvecka mötte jag många personer, både politiker, patienter och beslutsfattare, som pratade om att patientinflytande måste öka inom svensk sjukvården. Men hur gör man då detta? Att se patienten som en kund och kunna erbjuda det som uppfyller patientens behov – det är nyckeln. Om man inte låter patienter vara med när man[…]